Böyle bir insanla bir daha zor karşılaşırsınız.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlam yönünden bu cümleyle aynıdır?

Önceden olduğu gibi gelecekte de karşılaşabilirsiniz onunla.

Bundan sonra böyle bir insanla karşılaşmak güç.

Böyle bir insana rastlamak zor olmayacaktır.

Güç de olsa onun gibi bir insanla karşılaştık.

1
  1. iyi seçilmiş
  2. kitaplar da
  3. fakat
  4. olmalıdır
  5. dost gibi az

Yukarıdaki sözcüklerle kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

2–3–1–5–4  

2–5–3–1–4

5–2–1–3–4 

1–4–2–5–3

2

"İnsan özgür olmadan mutlu olamaz."

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

Özgürlük, ancak toplumsal zorlukların aşılmasıyla ortaya çıkar.

Özgürlüğün olduğu yerde barış da olur.

Özgür olan insan toplumun sorunlarını anlayan kişidir.

İnsanın mutlu olması özgürlüğünün kısıtlanmamasına bağlıdır.

3

   I.   Kendisini severim; ama aşırı titiz biri.

   II.  Hamur işlerinde becerikliymiş.

   III. Ona bağırmakla ölçüyü kaçırmadın mı?

   IV.  Kitap okumaya önem veren biridir.

   V.   Bilim, bu sırrı bir türlü çözemedi.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde "gereğinden fazla" anlamı vardır?

I. ve III.

I. ve V.

II. ve IV.

II. ve V.

4
  1. Aile, toplumun  temelidir.
  2. Aileyi ayakta tutmak özveri gerektirir.
  3. Sorumluluk almak, aile içinde öğrenilmelidir.
  4. Toplumu ayakta tutan, ailedir.
  5. Önemli olan, aile içinde saygıyı kaybetmemektir.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri anlam açısından aynıdır?

1 – 5 

2– 5

1 – 4

3 – 4

5

Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır.

Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

İnsanın her vakit yapabileceği bir şey vardır.

Vaktin verimli geçmesi kişiye bağlıdır.

Değerlendirilmeyen vakit insanı geriletir.

Zamanın nasıl geçtiği önemlidir.

6

"Bu işi yapmamak için bir sürü bahane üretti."

Cümlesine anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

Sorumluluk almamak için geçerli nedenleri vardı.

Verilen görevleri yerine getirmemek için bin dereden su getirdi.

Yaptığı işlerin iyi olmadığına dair sebepler saydı.

Bahane üretmekte üstüne yoktu.

7

Birçok kişinin söz sahibi olduğu yerde karmaşa olur.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle yakın anlamlı değildir?

Her kafadan ayrı bir ses çıkarsa bir karara varılamaz.

Herkesin fikir yürüttüğü bir yerde hiçbir şeye varılamaz.

Birçok kişinin fikir yürüttüğü yerde sorunlar daha çabuk aşılır.

Çok insanın konuşması, konuyu çözümlemediği gibi kargaşaya neden olur.

8

"Yaşadıklarından ders .................., yaşayacakları .................. şikayet etmemelidir."

Cümlesinde boş bırakılan  yerlere aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisinin getirilmesi uygun olur?

alanlar – zorluklardan

çıkarmayanlar – sıkıntılardan

bulanlar – insanlardan

verenler – güzelliklerden

9

Onur ile Leyla ev kredilerini de birlikte ödüyorlar.

Bu cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Ev kredisinin önceden de ödendiği

Ev kredisinin birden fazla kişi tarafından ödendiği

Onur ile Leyla'nın başka borçlarının olduğu

Onur ile Leyla'nın başka işleri de birlikte yaptığı

10