Bir açı oluşturabilmek için kaç tane ışın gereklidir?

2

3

4

5

1

 

Aşağıdaki seçeneklerde verilen açılardan hangisi yukarıdaki şekil üzerinde bulunmaz?

2

Komşu açılar için aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen bilgiler yanlıştır?

Köşeleri ortaktır.

Tüm kenarları ortaktır.

Ortak kenarları diğer kenarlarının arasında bulunur.

Oluşan tüm açılar aynı köşede yer alır.

3

 

Yukarıdaki şekilde yer alan m() = 118° ve bu açıyı oluşturan komşu açılardan m() = 58° olduğuna göre  açısının ölçüsü kaç derecedir?

50°

58°

60°

70°

4

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tümler açılar doğru olarak anlatılmıştır?

Ölçülerinin toplamı 180° olan açılara tümler açılar denir.

Ölçülerinin toplamı 180° den büyük olan açılara tümler açılar denir.

Ölçülerinin toplamı 90° olan açılara tümler açılar denir.

Ölçülerinin toplamı 120° olan açılara tümler açılar denir.

5

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ters açılar doğru olarak tarif edilmiştir?

Toplamları 90° olan açılardır.

Toplamları 180° olan açılardır.

Köşeleri ortak, bir kenarları aynı olan açılardır.

Köşeleri ortak, kenarları aynı doğrultuda ve zıt yönlü olan açılardır.

6

 

Verilen şekle göre hangi açı diğerlerinden farklıdır?

7

 

 'nın tümleri ile bütünlerinin toplamı kaç derecedir?

100

110

120

130

8

Bir açının tümleri ile bütünlerinin toplamı 200o dir.

Buna göre bu açı kaç derecedir?

20

25

30

35

9

Tümleri kendisinin 2 katı olan açının bütünleri kaç derecedir?

130

140

150

160

10