I.   Varlıklardan hangileri solunum  yapar?

   II.  Hangileri canlıdır?

   III. Hangileri çoğalır?

Yukarıdaki soruların cevaplarıyla doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?

 

I.   : a,b,c,d

II.  : a,b,c,e

III. : a,b,c,e

I.   : a,b,c,e

II.  : a,b,c,e

III. : a,b,c,e

I.   : a,b,c,d

II.  : a,b,c,d

III. : a,b,c,d

I.   : a,b

II.  : a,b,c,e

III. : a,b,c,e

1

Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktan elde edilmiştir?

2
  • Köpeğin ıslık çalındığında sahibinin yanına gelmesi
  • Balıkların yem atıldığında su yüzeyine çıkması

Yukarıda anlatılan olaylar seçenekler  den hangisinin göstergesidir?

Canlıların uyarıları tepki vermesi

Canlıların beslenmesi

Canlıların büyüyüp gelişmesi

Canlıların yer değiştirmesi

3

Yukarıdaki grafikte yaşam alanlarındaki canlı yoğunlukları gösterilmiştir.

Hangi yaşam alanındaki canlı yoğunluğunun gösterilmesinde yanlışlık  yapılmıştır?

Orman

Göl kenarı

Ağaç

Taş altı

4

Yukarıdaki resimlerde ayçiçeği bitkisinin üç hali görülmektedir.

Ayçiçeği bu hallerden hangilerinde canlılık özelliğini kaybetmiştir?

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

5

Yukarıda verilen canlıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Yavrusunu sütle besler.

Akciğer solunumu yapar.

Kendi besinini üretebilir.

Otla beslenen bir hayvandır.

6

Yukarıdaki fasulye taneleriyle 4 ayrı deney düzeneği hazırlanmıştır.

Hazırlanan deney düzeneklerinden hangisinde çimlenme olayı meydana gelir?

I

II

III

IV

7

Aşağıda çevre ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Ormanların yok olması canlı çeşitliliğini artırır.

Çevre kirliliği tüm canlıları olumlu etkiler.

Arıtma tesisleri çevre kirliliğini artırır.

Araba egzozlarından çıkan gazlar havayı kirletir.

8

Zehra  bir portakalı keserek pencere kenarında bir kaç gün beklettiğinde portakalın yeşillendiğini gözlemliyor.

Bu olayın nedeni aşağıda verilenlerden hangisidir?

Çürükçül canlılar

Mikroskobik canlılar

Otçul canlılar

Böcekler

9

Yukarıdaki tabloda verilen canlıların uyku halinde olup olmamalarına göre tabloda  gösterilişi seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

10